خرید آنلاین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
با سلام،محصول دانلودی +{{رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی علوم پزشکی فساو روش تحقیق نیز هبستگی بود جامعه آماری پژوهش، کارکنان درمانی علوم پزشکی فسا که متشکل از 212 نفر بودند را شامل می شد که با استفاده از جدول مورگان از این تعداد

ادامه مطلب