کاملترین فایل بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
عنوان محصول دانلودی:بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین)) را در ادامه مطلب ببینید
پایان نامه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره

بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان شادکامی و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده ادبیات پردیس نمین بود

جامعه آماری پژوهش حاضر کل دانشجویان دانشکده پردیس نمین در نیمسال دوم سال تحصیلی 9190 بود

ادامه مطلب